Kontakti

Kontaktinformācija:

info@ungurmuiza.lv
22007332

Adrese:

“Ungurmuiža”, LV-4146, Raiskuma pageants, Cēsu nomads, Latvia.
Ungurmuiža atrodas 15 km no Cēsīm un 80 km no Rīgas.

Rekvizīti:

SIA “THE LUMIERE BROTHERS”
PVN reģistrācijas Nr. LV44103109096
Juridiskā adress: “Billes”, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146
Banka: AS SEB banka
Konta Nr.: LV68UNLA0050024518123