Vietas izjūta. Sajūtu ainavu meklējumi. 

Dažādi formāti, 2020 – 2023.

Materiāls: eļļa, akvareļi,
ogle, krīts un sausie pasteļi.

Pieredzes var būt līdzīgas, bet veids kā tās piedzīvojam, padara mūs atšķirīgus. Viena no visnozīmīgākajām pieredzēm cilvēkam veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi, dzīves telpu un dabu. Dabas formu gleznojumi attēlo mākslinieka mēģinājumu atrast savu vietu un skata punktu pasaulē – gan ainavā, gan ārpus tās. Cilvēka prāts ilgojas nevis pēc ideālā, bet pēc neikdieniškā, tam vajag redzēt vietas, ko nav mainījušas cilvēku rokas. Tās var atrast, meklējot tālu no civilizācijas vai izmantojot iztēli. Pat novērtējot ainavas burvību, tiklīdz pierasts, piemēram, pie plašiem horizontiem un tāliem skatiem, prāts ilgojas pēc pretstata – pēc iespaidīgām vertikālēm, dabas formu mēroga izmaiņām. Tādējādi, ainava, kurā dzīvojam, var nebūt tā, ko izjūtam emocionāli. Šīs izstādes darbos, mēģinot atdot ainavai dabisko neskartību, parādās mākslinieces iekšējā domu un sajūtu pasaule.

Arta Indriksone

Arta Indriksone studējusi glezniecību ar specializāciju zīmēšanā Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļā. 2022. gadā aizstāvējusi maģistra darbu “Prāta apslēptās terrae incognitae”.

Šī ir mākslinieces pirmā personālizstāde, tomēr aktīvi Arta Indriksone darbojusies ir kopš 2013. gada. Māksliniece strādā, galvenokārt, vizuālās mākslas tehnikās, eksperimentējot ar dažādiem materāliem. Viens no galvenajiem motīviem, kas caurvij lielāko daļu viņas darbu, ir dabas ainavas, jo īpaši kalni.

“Artas Indriksones darbi pasaulei nepienes smagumu, to vibrējošās nianses apliecina iztēles skaistumu un personīgā žesta brīnumu. Arta Indriksone parāda, ka ikviens poētiskas iztēles akts ir humāns, jo tas ļauj skanēt individuālas dzīves individuālajai balsij, kas ir daļa no saprātīgas dzīvības.” – Helēna Demakova

Izstādes atklāšana 15. oktobrī plkst. 15:00