Restaurācijas darbi Ungurmuižā turpinās

2022./2023.gada mijā Ungurmuižā tika pabeigts vēl viens ievērības cienīgs restaurācijas projekts – sienas gleznojums “Aina ar ganu”.

Ungurmuižā fragmentāri saglabājusies unikāla 18.gadsimta koka apbūves sienu glezniecība, kuras autors ir G.D. Hinšs. Gleznojumi šobrīd eksponēti dažādā tehniskā stāvoklī, ar VKKF atbalstu veikti nozīmīgi restaurācijas darbi vairākās telpās. Pēc 1762.g. pārbūves, muižas gleznojumu autors Hinšs atjaunojis krāsojumus “Viesu kambarī”. Muižas īpašnieku pēcteča Hansa fon Kampenhauzena (1903.-1989.) atmiņās uzsvērta šī telpa un gleznojums. Tas pelna īpašu uzmanību, taču līdz šim palicis novārtā. Sienu sedz pārkrāsojuma un noņemtā apmetuma netīrumu slānis, kas liedz pilnībā saskatīt unikālo gleznojumu. Restauratore Natālija Jātniece uzsver šī fragmenta unikalitāti, grafisko, bet tajā pašā laikā ļoti telpisko gleznojumu, kas liecina par G.D.Hinša spēju daudzveidību.

Katalogā “Muiža zem ozoliem. Ungurmuižas kungu mājas interjers”(aut. I. Lancmanis, I. Lancmane) teikts: “Gleznojums krasi atšķiras no pārējām baroka stilā veidotajām dekorācijām muižā. Sienu plaknes krāsotas liepu lapu zaļumā un dalītas vertikālos panno laukumos, ko ietver iluzoras profilu apmales un plastiskas ziedu grupas. Skicējošā manierē laukumos iegleznotas pastorālas ainas ar ganiem un dārzniecēm, suņiem, aitām un stārķiem. Viss gleznojums ir monohroms, izpildīts grizaja paņēmienā zaļā kolorītā, vienīgi 3cm platas zeltītas joslas starp panno laukumiem iezīmē vertikālu dalījumu “tapešu” slejās. Līdz mūsu dienām vecajās vietās saglabājušies tikai daži apgleznotie sienu posmi, citi kā kokmateriāls pārceļojuši uz blakustelpu sienām. Šis gleznojums paliktu neatpazīts kā Hinša darbs, ja neatrastos daži seni foto uzņēmumi ar podiņu krāsns atliekām, kuras apgleznojis minētais autors, un kura gleznotie motīvi un tehnika redzami “viesu kambarī”.

Restaurējot Ungurmuižas unikālos sienu gleznojumus, mūsu pamatmērķis ir saglabāt ļoti vērtīgu 18.gadsimta kultūrvēsturisko koka muižas būvniecības piemēru, kam Latvijā nav analogu, veicinot tā prestižu un kultūrvēsturisko pārmantošanu nākamajām paaudzēm. Gleznojumi šobrīd eksponēti dažādā tehniskā stāvoklī (fragmentāri atsegti no vēlāku laika periodu uzslāņojumiem – 19.gs. apmetuma kārtas izveides virs apgleznotajiem baļķiem, 20.gs. 50-jos gados pārvietotie apgleznotie starpsienu posmi). 2000.-2002.gdemontēti, apgleznotie guļbaļķu elementi pārvietoti sākotnējās vietās, atkal komplektējot vēsturisko sienu gleznojumu kompozīcijas. Apmeklētājus piesaista gleznojumi, uzdodot jautājumus par restaurācijas procesu.

Restaurācijas darbu vadītāja ir restauratore, stājglezniecības meistars, monumentālās glezniecības speciālists Natālija Jātniece, restauratore ar daudzu gadu darba pieredzi un garantētu darbu izpildes kvalitāti. Otrs restaurators – Irbe Grīnberga. Restauratores piedalījušās Ungurmuižas restaurācijas agrākajos darbos.

2024.gadā, apteicoties VKKF atbalstam, darbs pie restaurācijas turpināsies.

Restaurācija notiek ar VKKF finansiālu atbalstu.