Krāsu prieks. Andas Daubures personālizstāde 03.09.-02.11.


3.septembrī plkst.15:00 Ungurmuižā, Raiskuma pag., Cēsu novads atklās jaunās mākslinieces, abstraktā
ekspresionisma pārstāves Anda_abstract – gleznu izstādi “ Krāsu Prieks” – par cilvēku un krāsu pasauli.
Izstādē būs apskatāmas vairāk nekā 40 dažādas mākslinieces Anda_abstract gleznas gan eļļas, gan akrila
un jauktajā tehnikā. Tieši Ungurmuižā pirmo reizi būs redzams lielformāts 150×100 cm “ VIEDĀ
LATVIJA” , kuru mākslas cienītāji varēs ieraudzīt izstādē.

Izstādes galvenā tēma ir KRĀSU PRIEKS – krāsas rada prieku, emocijas un maina noskaņojumu,
tieši ietekmē cilvēka sajūtas. Cilvēka attiecības ar krāsām mainās atkarībā no notikuma, dzīves
posma un dzīvot krāsaini ar prieku ik dienu ir tas par ko runā māksliniece ar saviem darbiem.
“ Esmu abstraktā ekspresionisma pārstāve un košas krāsas man palīdz paust emocijas uz
audekla, uzrunāt un stāstīt par šo laikmetu, kurā dzīvojam.
Iedvesma ir rodama it visur, bet īpaši dabā.” – saka Anda_abstract.

“ Gleznās enerģisku un brīvu triepienu veidā atkārtojas un mijas koši krāsu laukumi…..” Ināra Apena,
Apskats. Arhitektūra Būvniecība Dizains /2022/#3

Mūsdienu Cilvēks digitālo tehnoloģiju ietekmē mainās – attiecības, saskarsme, viss ir citādāk un
krāsu ietekmei ir liela nozīme. Galvenās vērtības – dzīvot līdzsvarā ar sevi, paliek un Līdzsvars ir
dabā: mežs, purvs, ezers, jūra. Tas palīdz Cilvēkam atgriezties pie saviem pirmsākumiem un Patiesās
Būtības. Būt Laimīgam šajā tehnoloģiju pasaulē kļūst arvien grūtāk un krāsas mūs iepriecina un ikdiena
pārvēršas par svētkiem.

Papildus info:
www.ungurmuiza.lv
FB anda_abstract @anda_abstract
FB digitalartjump @digitalartjump
www.buvniekupadome.lv rakstu krājums 2022/augusts/nr.3