Itālijas piezīmes. Ingrīdas Rutkas personālizstāde. Virtuāli aplūkojama YouTube

Izstāde Ungurmuižā apskatāma arī Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=3QRXH8O5Nv0

Senatne un mūsdienas, vērtību maiņa.
Mākslas objekts kā jauktu šķiedru un tehniku mākslas darbs, daudzaļīga
kompozīcija ar gaismas ķermeņa funkciju, kas atspoguļo vērtību ciklu senatnes mijiedarbojoties ar mūsdienām, piešķirot jaunu vērtību senaizmirstām lietām. Radīt jaunu no esošā, pievēršot uzmanību pasaules ekoloģijas jautājumam. Abstraktas kompozīcijas, kas sevī ietver lietu izzušanu un pārklāšanos ar citiem kultūrslāņiem vai arī noloboties, salīdzinot, to ar senajām freskām, kas šodien, jau nolupušas vietām atsedzot zemapmetumu slāni, tā šajās kompozīcijās senās mežģīnes kalpo kā senais gleznojums, kas laika gaitā ir pārklājies ar kādu citu slāni, kas atklājas senajās sakrālajās celtnēs…
Darbs izpildīts dabīgi baltā tonī, ar dažiem citas krāsas maziem akcentiem,
izceļot rakstu faktūras un simboliski tuvina skatītāju civilizācijas sākumam, kad viss vēl bija tīrs un nesabojāts. Kompozīciju cikls periodiski papildinās ar jaunām daļām, kas kā bezgalīgs turpinājums vēsta nebeidzamo vērtību maiņu un sintēzi.

Ingrīda Rutka dzimusi un izglītojusies Rīgā. Darbojusies kā tekstila un interjera dizainere kopš 2000. gada. Gleznošanas studijas „Ģilde” dalībniece mākslinieces Ausmas Danemanes vadībā no 1992-1995.gadam. Bakalaura grāds LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē Vizulās Makslas specialitātē 1998. gadā. Mācījusies pie pedagogiem Laumas Sīkas, Jura Utāna, Ingrīdas Irbes, Ināra Helmūta, Zinaīdas Ceskes un Mārītes Kokinas, Aijas baumanes, Vijas Zariņas Lielu iespaidu mākslinieces dzīvē ir devis 2010 gads, kad dzīve aizveda uz Dienvidāfrikas republiku, kur pavadīja pusgadu. Šajā periodā iepazītā zemeslodes otra puse atklāja daudz citas kultūras, paradumus un dzīvesveidu. Melnie kokgriezumi un krāšņi apdrukātie audumi ik uz soļa, dažādi pārstrādātie ikdienas materiāli mākslas un dizaina priekšmetos, šis periods ielika pamatu tālākā radošā darbībā tā bija ģenēze turpmākajam ceļam. 2018. gadā iegūts Maģistra grāds Mākslā Tekstilmākslas nodaļā LMA. Kopš 2016. gada aktīvi piedalās mākslinieku kopizstādēs Latvijā, Igaunijā un Itālijā, Beļģijā. 2017. -2018. gadam mācījusies Itālijā Lečes Mākslas akadēmijā Erasmus studiju ietvaros Maģistra programmā. Pavadot ilgu laiku prom no Latvijas, iepazinusi Itāliju pavisam no citas puses, kā esam ieraduši. Šis laiks pavēra citus apvāršņus un redzējumu uz lietām. Tur radās ideja Maģistra darbam Vērtību sintēze, kas tapa Profesores Aijas
Baumanes vadībā, ideja realizējās, sintezējot sevī Itālijas vēsturiskos elementus un mūsdienu novienkāršoto attieksmi un vērtību maiņu, atkritumu vairošanos, kā arī senatnīgo lietu iekonservēšanas ideju nākamajām paaudzēm. Kopš 2018. gada autore ir Latvijas Tekstilmākslas Asociācijas biedre. gada pavasarī dalība Tekstilmākslas Bienālē Beļģijā Hāhtā. Tā paša gada nogalē šis darbu cikls tika izstādīts mākslinieces sarīkotajā personālizstādē Latvijā Apes pilsētas Tautas namā. 2020. gada augustā personālizstāde Jelgavā Adolfa Alunāna muzejā. Darbs Vērtību sintēze II, kas tapis turpinot un sintezējot to pašu iepriekšminēto vērtību maiņu, par dabu, pasaules atkritumiem, sārņiem, šobrīd piedalās Austrālijas tekstilmākslas bienālē