Seminārs “Ungurmuiža – latviešu un vācbaltiešu kopīgais mantojums, kopīgā pagātne” 18.maijā

Izglītojoša paneļdiskusija par latviešu un vācbaltiešu kopīgo mantojumu, kopīgo pagātni – par muižām Vidzemē, par vācbaltiešu dzīves modeli, par muižu un aristokrātijas kultūru, par atšķirīgām un kopīgām vērtībām.

Semināra vadītājs – vēsturnieks, doktora zinātniskā grāda pretendents, jauno skolotāju atbalsta persona – kurators programmā “Iespējamā Misija”, Raunas novada domes deputāts, aktīvi iesaistās Raunas kultūras mantojuma saglabāšanā, īpaši rūpējoties par Raunas pilsdrupām, Raunas vidusskolas direktors, vēstures skolotājs un “Skola 2030” treneris Edgars Plētiens

Semināra programma: http://ungurmuiza.lv/wp-content/uploads/2019/04/Cikliskā-ekspozicija_1_seminars_programma.pdf

Pieteikšanās semināram un sīkāka informācija pa t. 22007332 vai e-pastā: Info@ungurmuiza.lv Vietu skaits ierobežots!

Seminārs ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis dokuments atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Sadarbības projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, tiek īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.