Klausies.Слушай.Listen. 2.augustā plkst. 19.00

Biļetes  12,00 EUR (10,00 EUR Cēsu Drauga kartes īpašniekiem) Biļešu paradīzes kasēs

Īpašs piedāvājums visiem džeza mūzikas mīļotājiem! Nakšņošanai Ungurmuižā 20% atlaide!

Izbaudi vakaru un nestaidzīgas brokastis!

Projekts Klausies.Слушай.Listen. ir dzeja improvizētās džeza mūzikas pavadījumā, ko komponē un izpilda džeza mūziķi ar starptautisku pieredzi. Projekta nosaukums ir ass un vienkāršs aicinājums ieklausīties — gan dzejā, gan mūzikā, tekstos, kas ir oriģināli rakstīti trijās valodās. 1. maijā grupai oficiāli iznāca albums “17”. Šis nosaukums ir vienlaicīgi arī paša pirmā ierakstītā skaņdarba teksta nosaukums: pirmais teksts sākas ar vārdiem “17 sekundes līdz maijam”, vēstot par pavasara gaidām, gaišuma priekšnojautu, mīlestības un pasaules izzināšanas ceļojuma priecīgo sākumu. Skaistajā vasaras koncertā Ungurmuižā izskanēs daži no albuma skaņdarbiem jaunā skanējumā, kā arī vairāki citi jaunāki stāsti.

Aleksandra Line: dzeja, spoken word

Artis Orubs: sitaminstrumenti, perkusijas

Toms Mikāls: taustiņinstrumenti, efekti

Dominykas Vyšniauskas (LT): pūšaminstrumenti

 

RU:

Проект Klausies.Слушай.Listen. — это стихи и импровизационный джаз в исполнении музыкантов с богатым международным опытом. Название проекта — четкий и простой призыв прислушаться: к стихам и музыке, историям, которые написаны на трех языках.

1 мая группа выпустила дебютный альбом “17”. Название альбома совпадает с названием его первой композиции: первый текст начинается со слов “17 секунд до мая” (на латышском языке), повествуя об ожидании весны, света, влюбленности и радостного начала путешествия и познания мира. Во время летнего концерта в Унгурмуиже прозвучат некоторые из произведений альбома, а также многие другие не вошедшие в альбом истории.

Александра Лине: стихи, spoken word

Артис Орубс: барабаны, перкуссии

Томс Микалс: клавиши, эффекты

Доминикас Вишняускас (LT): труба

 

EN:

The project Klausies.Слушай.Listen. is poetry on top of improvised jazz, composed and performed by jazz musicians with rich international experience. The name of the project is a simple invitation to listen — to poetry, music, stories, originally written in three languages.

On May 1st the band has released a debut album called “17”. That’s at the same time the name of the first recorded composition: the first text starts with the words “17 seconds to May” (in Latvian), telling the listener about longing for spring, light, love, beginning of a journey and life. On a beautiful summer concert in Ungurmuiža manor the band will perform some of the album’s compositions, as well as many other new stories.

Aleksandra Line: poetry, spoken word

Artis Orubs: drums, percussions

Toms Mikāls: keyboards, effects

Dominykas Vyšniauskas (LT): trumpet